TISKOVÁ ZPRÁVA


9. 6. 2021

Zámek ve Zlíně otevírá Ma(i)krosvět - výstavu Jana Rajlicha mladšího

Přesně v den autorových 71. narozenin, 10. června, zahajuje Galerie Václava Chada retrospektivní pohled na tvorbu grafika a designéra Jana Rajlicha mladšího pod názvem Ma(i)krosvět. Výstava potrvá až do 30. července. Setkání autora s veřejností je pak přístupné v úterý 15. června v 17 hodin.

Jan Rajlich mladší je výrazným českým grafikem a grafickým designérem. Doménou jeho tvorby je kresba a v 70.–80. letech i malba. Od poloviny 80. let patřil mezi průkopníky počítačové grafiky u nás. Ve Zlíně se představí expozicí Ma(i)krosvět, retrospektivním pohledem na jeho tvorbu, do níž jsou na vybraných místech vetknuta díla jeho otce, čímž spolu vedou pomyslný dialog. „Tato syntéza ukazuje na překvapivé přibližování tvorby obou autorů, a po jistou dobu také spolupracovníků, jejichž přístup se na první pohled výrazně odlišoval,“ podotýká kurátor výstavy Vít Jakubíček.

Přímo s Janem Rajlichem ml. bude možné se v prostorách výstavy setkat 15. června od 17 hodin. Setkání s autorem se bude účastnit také Miroslava Ptáčková z pořádající Galerie Václava Chada a kurátor výstavy Vít Jakubíček. Hudební doprovod obstará violoncellista Štěpán Filípek.

Rajlich v Ma(i)krosvětě pracuje s neobvyklou dekonstruktivní fragmentací ploch a jeho velkoformátové serigrafie často fungují „na dva pohledy“. „Při pohledu z dálky, nazírání obrazu makrosvěta, se zhodnocují požadavky vlastní grafickému designu a médiu plakátu – komunikace výraznými jasně čitelnými znaky a symboly. Při pohledu zblízka do pomyslného mikrosvěta se naopak rozpadají do živoucích obrazových fragmentů, které pulzují vlastní komunikační energií,“ přibližuje Vít Jakubíček. Téměř neodmyslitelným prvkem těchto kompozic je propojení s písmem a typografií, která buď pracuje s imaginativními automatickými texty, nebo odráží pro Jana Rajlicha typický břitký humor, sarkasmus a nadsázku. „Tím zůstává jeho tvorba osobitou, aktuální a inspirativní i pro dnešní komunikací přesaturovanou dobu.“

Výstava je v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku otevřena od 10. června do 30. července. Vstupné je jednotné ve výši 50 Kč.

Výstava je uspořádána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Kulturního fondu Statutárního města Zlína.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.
 
 
O autorovi:

Jan Rajlich ml. (*10. 6. 1950 ve Vyškově) je český grafik, grafický designér a pedagog působící v Brně.

Absolvoval architekturu na VUT Brno (1968–1974) a poté byl do r. 1980 interiérovým architektem ve Státním projektovém ústavu obchodu v Brně, v letech 1983–1989 vyučoval grafický a průmyslový design a písmo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně. Od 1987 externě a od 1994 interně přednáší grafický design na VUT Brno, kde byl vedoucím Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno (1996–2014), v oboru grafický design se habilitoval na VŠUP Praha (1995).

Přednášel v zahraničí a byl členem mezinárodních jury. Členem SČVU (1988–1990), Sdružení Q Brno (od 1990), od r. 1992 Sdružení Bienále Brno (od 1999 předsedou). Byl členem organizačního výboru Mezinárodního bienále grafického designu Brno (1985–2004) a prezidentem jeho třech ročníků (1993–1998).

Organizoval na 30 kolektivních výstav, publikoval na 200 článků o grafickém a průmyslovém designu, je editorem SBB – zpráv ze světa designu (od 2000) a zpravodaje Sdružení Q KVÉ-buletýn (od 2008).

Uspořádal 37 individuálních výstav plakátů, grafického designu, serigrafie a malby (např. Ahmedabad, Bratislava, Brno, Emmerich, Fort Collins, Moskva, Olomouc, Osaka, Ostrava, Praha, Vyškov, Varšava, Vídeň atd.) a vystavoval na 400 kolektivních výstavách doma i v zahraničí (Bienále Brno, Fort Collins, Charkov, Chaumont, Lahti, La Paz, Lille, Mexiko, Mons, Moskva, Ningbo, Northridge, Ogaki, Oostende, Paříž, Quito, Řešov, Sharjah, Šen-čen, Sofia, Tchaj-pej, Teherán, Tokio, Trnava, Varšava, Wroclaw, Záhřeb, Žilina atd.).

Doménou jeho tvorby je kresba a v 70.–80. letech i malba. Od poloviny 80. let patřil mezi průkopníky počítačové grafiky u nás. Volnou grafiku vytvářel technikou serigrafie, v posledních letech se zaměřil na autorské plakáty s tzv. automatickými texty blízkými konkrétní poezii. Realizoval tiskem kolem 150 plakátů, 50 serigrafií, na 500 drobnějších grafických děl (katalogy, sborníky, noviny, časopisy, prospekty, programy, kalendáře ap.). S otcem Janem Rajlichem st. od 70. let 20. stol. spolupracoval na jednotném vizuálním stylu BVV a různých piktografických systémech. Navrhl řadu podnikových značek, erby 6 městských částí v Brně, orientační mapy města Brna atp.

Od 1974 získal různé ceny v oborových soutěžích na značky a plakáty, 1. cenu za malbu na Trienále 15/30 Brno (1978), Čestné uznání za malbu na Přehlídce mladých výtvarníků Brno (1980), Cenu města Brna v oboru užité umění (2001), Stříbrnou medaili VUT Brno (2017).

www.terryhoponozky.cz/plakaty/parametr-1-autori/8460-rajlich-jan-ml
www.rajlich.cz/JanRajlich.html