ZÁMECKÉ KROUŽKY

První pololetí 2020

Začínáme 3. února, končíme: 26. června 2020

Každý týden jedna dvouhodina (s výjimkou týdne 2. – 8. 3. 2020 – jarní prázdniny)

Kroužky jsou určeny pro děti od 6 do 14 let. Rozdělujeme je: malí – 6-9 let, velcí – 10-14
(když bude přihlášených dětí málo, skupiny spojíme)

Místo konání – Zlínský zámek 3. NP


Kroužky (prozatímní rozvržení do dnů – může se změnit):

Pondělí 14.00 Mladí filmaři, malí 16.30 Mladí filmaři, velcí
Úterý 14.00 Zlínská strašidla, malí 16.30 Zlínská strašidla, velcí
Středa 14.00 Hravá jóga, malí 16.30 Hravá jóga, velcí
Čtvrtek 14.00 Kreativní ateliér, malí 16.30 Kreativní ateliér, velcí
Pátek 14.00 Dětské divadlo, malí 16.30 Dětské divadlo, velcí

 

KURZOVNÉ (CENY):

1.700,-Kč dítě/pololetí (1.500,-Kč dítě/pololetí (při platbě do 31. 1. 2020)
3.000,-Kč 2kroužky/pololetí (buď 2 děti každé v jednom kroužku, nebo 1 dítě ve dvou kroužcích)

PŘIHLÁŠKA ZÁMECKÉ KROUŽKY


ONLINE PŘIHLÁŠKA ZDE
(potvrzení o vyplnění obdržíte do emailu po odeslání formuláře)

nebo

KE STAŽENÍ PŘIHLÁŠKA ZDE
(přihlášku přinést nebo zaslat poštou)

 

ZÁPIS = DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

STŘEDA, 15. LEDNA 2020, 15-19 hod.

Bližší info: info@zlinskyzamek.cz; 602 560 020Den otevřený dveří – zápis

Středa 15. 1., 15.00-19.00

Zlínský zámek, vchod přes nádvoří schodištěm do 2. nadzemního podlaží.
(Trasu vám pro jistotu vytýčíme orientačním způsobem.)

 

Přijďte se podívat na naše poetické zámecké prostředí, kde se v kroužcích chceme jedinečným způsobem věnovat především zlínské tematice. Nejen historii a pověstem, ale také současnosti, ba dokonce budoucnosti. Zatímco na historii nic nezměníme, současnost si můžeme popsat znamenitě. A budoucnost? Chceme si představovat, jak by měl Zlín a Zlínsko vypadat v budoucnosti – v jakém prostředí bychom chtěli žít a co všechno bychom tu chtěli či potřebovali mít. Budeme vytvářet obrazy, literární útvary, scénky, film… V každém kroužku něco jiného!

 

A kdo kroužky povede?

Kreativní ateliér čili výtvarné aktivity má na starosti MgA. Miroslava Ptáčková, vedoucí Galerie Václava Chada, výtvarná umělkyně.

Kroužek zábavné historie Zlínská strašidla stejně jako dramatický kroužek Zámecké divadlo povede Mgr. Martin Pášma, dramaturg, scenárista a moderátor.

Kroužek filmový pod názvem Mladí filmaři budou dirigovat vůdčí osobnosti Zlín Film Festivalu, které naváží na úspěšnou tradici svých letních filmových příměstských táborů.

O obsazení místa lektorky Hravé jógy jednáme. Předběžně jsme domluveni se zkušenou lektorkou Anetou Greplovou.