f5a0523b548a8fa235282b1333120800.jpg

----------------------------------------------------
Zahájení vernisáže 23. 5. 2019 v 17 hod. na nádvoří zlínského zámku

Komentované prohlídky výstavy:
v neděli  26. 5. 2019 v 16:00
ve čtvrtek 11. 7. 2019 v 17:00  

výstave je otevřena do 8.9.
Druhé nadzemní podlaží zlínského zámku
----------------------------------------------------


Zdena Fibichová (1933–1991) patřila mezi významné umělkyně silné sochařské generace, jejichž tvorba spadá do období mezi 60. a 90. lety minulého století. Na výstavě tematicky věnované tvorbě této autory bude představen kurátorský výběr nejen jejích sochařských, ale také kresebných prací