2a8516fa652bd9ebfae37efbeab3445a.jpg

První poschodí zlínského zámku
(vstup přes pokladnu Orbis Pictus Play).
------------------------------------------------------


Zahájení vernisáže 24. 5. 2017 v 17 hod. na nádvoří zlínského zámku

Komentovaná prohlídka za přítomnosti autora

31. 5., 16. 8. oboje v 17 hod.

Výstava potrvá do 26. 8. 2018