Zámek Zlín 1888 Stát. okres. archiv ve Zlíně-Klečůvka

Stručná historie zámku Zlín

1360
první písemná zmínka o gotické tvrzi ve Zlíně, později v půdorysu písmene „U“, ukončená na severní straně obrannou zdí, pod ní dva rybníky – vodní příkopy

1560
postupné přestavby v renesanční zámek, uzavřený půdorys s arkádovým nádvořím

1860
majitelem se stávají Hauptovi

1904 - 1905
zásadní přestavba zámku významným vídeňským architektem Leopoldem Bauerem

1929
město Zlín kupuje Zámek od barona Haupta a o rok později jej pronajímá Baťovu podpůrnému fondu, který zde zřizuje klubový dům a kavárnu, otevírá tak Zámek zlínské veřejnosti

1958
sídlo a výstavní sály Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarného umění. Od šedesátých let (různě až do roku 2009) byla v přízemí zámku stylová zámecká restaurace

2012
obě instituce MJVM a KGVU opouští zámek a stěhují se do nového sídla ve 14. a 15. budově v bývalém továrním areálu

2013
do prázdného zámku se stěhují na přechodnou dobu umělecké soubory. Začíná s aktivitami o.p.s. Zlínský zámek. Prvním krokem byl stavebně – historický průzkum

24.2 2014
otevřením Galerie Václava Chada zámek po odmlce začíná opět sloužit široké veřejnosti


Kam dále

Stručná historie
Historie pro čtenáře
Stavebně - historický průzkum