Obecně prospěšná společnost Zlínský zámek

Kdo jsme a o co nám jde?

To, co vlastně přitáhlo naši pozornost k zámku a nakonec vedlo k založení obecně prospěšné společnosti, byla informace o zájmu potencionálního nájemce přeměnit zlínský zámek ve velkou pivnici. Budova v centru města, v blízkosti trhu i nádraží - co více si přát? Po mnoha diskuzích a setkání s různými lidmi různých profesí se náš názor na jedinečnost této naší zdaleka nejstarší památky ve městě jenom utvrdil: JE to náš zlínský poklad, který si zaslouží lepší budoucnost.

Kořeny minulosti

Zlín je vlastně stále z historického hlediska nový a mladý. Více jak 95% z nás tady má své předky jen ve třetí či čtvrté generaci a máme jen pár domů starších sta let, které zůstaly zachovány v původní podobě. Budova zámku se zdmi starými 500 let je pro nás vlastně jedinou hmotnou spojkou s dávnou minulostí místa, na kterém vyrostlo naše město. Zlín se celosvětově proslavil novodobými dějinami, spjatými s firmou Baťa. Možná díky tomu zůstával objekt zámku jaksi stranou hlavního zájmu města i jeho obyvatel. Přitom zámek patří k našemu rodinnému stříbru.

Hledání cesty

Když město Zlín hledalo po odchodu Muzea jihovýchodní Moravy a Krajské galerie výtvarných umění ze zámku nové využití budovy, pokusili jsme se v malém týmu vytvořit rozumnou ideu pro budoucí využití zámku. Nutno říci, že nejsme ani politici, ani historici, památkáři, architekti, developeři a ani všeho znalí odborníci. Jsme skupina lidí různých povolání a zkušeností. Všichni máme nějaké zkušenosti s řízením projektů a s řízením a vedením firem a s řízením našich zaměstnanců. Tedy i se starostmi o majetek, o investice, o naše lidi. Mnohé z toho, co jsme doposud nabyli, jsme se pokusili uplatnit při formulaci zadání pro další využití zámku. Děláme to pro sebe jako občany, pro naše lidi, pro naše město. A vycházíme ze základní myšlenky, že cokoli se na zámku bude dít, musí respektovat jeho historickou hodnotu. Vše se v zásadě musí podřídit budově samotné.

Společně s Městem Zlín

Budoucí využití zámku by mělo být kombinací aktivit města a privátní sféry, i proto, že chceme být dobrými hospodáři. Široká zlínská veřejnost se vyslovila v anketě pořádané městem jasně – na zámku lidé chtějí restauraci, výstavní prostory, obřadní síň, zkrátka chtějí zámek opět využívat a navštěvovat (ve Zlíně nemáme například muzeum, které by představilo ucelené dějiny města). Privátnímu řízení by měla být ponechána oblast aktivit, u kterých je předpoklad efektivnějšího hospodaření, jako je restaurace, kavárna, galerie, klub… V ideálním případě bude možné některé aktivity provozovat společně s městem, například galerii, kabinety osobností Zlína, ale i výstavy, koncerty, festivaly, trhy a jarmarky, ukázky řemesel a další. Vyhovět ovšem není možné všem, to je předem dané.
Projekt ideového využití a studie zámku jsou zpracovávány ve společném týmu s představiteli města Zlín. Odpovědnost za jeho finální podobu ale převzala naše o.p.s. Zlínský zámek.
Aktuálně třetí varianta zadání pro vypracování stavební studie čeká na své potvrzení po výsledku stavebně-historického průzkumu. Pokud vše půjde podle plánu, budeme moci představit veřejnosti plány na využití zámku začátkem léta.

Budoucnost?

Při našich úvahách, jak a co bychom mohli a měli do projektu využití zámku zahrnout, se objevila i myšlenka na rok 2022. Rok, na který připadá výročí 700 let první písemné zmínky o Zlíně. Ve shodě s představiteli města Zlín soudíme, že bychom se měli pokusit využít této šance. Nejenom uklidit a ozdobit naše město fábory. Je to pro nás příležitost, abychom se seriózně seznámili s dějinami našeho města a regionu. Abychom upevnili kořeny nebo zapustili kořeny stejně pevné, jako má zlínský zámek. Vidíme, že dnes se naše město pomalu vylidňuje, ztrácí své obyvatele a už ho neprovází takový kredit výjimečnosti, jako tomu bylo dříve. Projektem využití zámku bychom se rádi přidali k vám, kteří jste se s tím nesmířili a sami se snažíte naše město měnit k lepšímu.

Základní údaje

Zlínský zámek o.p.s. byla u Krajského soudu v Brně zapsána 2.11 2012. Jejím předmětem podnikání je podpora a propagace historického a kulturního dědictví budovy zlínského zámku, spravování, provoz a využití prostor budovy zlínského zámku a přiléhajících ploch, šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti umění, historie zlínského regionu a péče o kulturní památky. Koordinace aktivit zaměřených na rekonstrukci, revitalizaci a další rozvoj zlínského zámku, spolupráce a komunikace mezi podnikatelskými subjekty a vzdělávacími institucemi ve Zlíně, spolupráce s orgány státní správy a samosprávy jakož i fyzickými a právnickými osobami při využití prostor zlínského zámku jako místa společenského a kulturního života ve Zlíně.

Zakládající členové: Martina Dlabajová, Václav Čmolík , Jiří Havlík, Libor Láznička, Jaroslav Šuranský, Čestmír Vančura