TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA          
31. 8. 2017
 
Galerie na zlínském zámku vystavuje obrazy Františka Chmelaře
Galerie Václava Chada pokračuje v cyklu výstav absolventů Baťovy Školy umění ve Zlíně. Nyní zve na expozici „Malíř, který psal básně“, jenž představí obrazy Františka Chmelaře, jeho krajinnou i figurální tvorbu. Doplňujícím prvkem je pak autorova osobní korespondence, a to včetně dopisu zmiňujícího úmrtí jeho spolužáka Václava Chada. Výstavu je možné navštívit až do 3. listopadu. Otevírá se slavnostní vernisáží ve čtvrtek 7. září v 17 hodin.


Franišek Chmelař, rodák z Liptálu, je dalším umělcem a absolventem Školy umění, jehož dílo bude k vidění v Galerii Václava Chada na zlínském zámku. Chmelař dříve než k výtvarné tvorbě inklinoval k poezii, od konce 30. let ale nastupuje do nově založené Školy umění ve Zlíně. Zde se zaměřoval na dekorativní malbu, malbu na skle, mozaiku, grafické techniky, výstavnictví a scénickou kompozici. K jeho spolužákům patřili Václav Chad, Jan Rajlich či Vojtěch Štolfa.

Vystavené obrazy ukáží dvě nejvýznamnější polohy tvorby Františka Chmelaře - krajinnou a figurální. „Krajina odráží jeho vztah k přírodě, zejména v okolí Liptálu na Valašsku a Domašova v Jeseníkách. Stává se mu prostorem pro vnitřní usebrání a meditaci, objevování vlastností barev a tvarů a jejich proměn,“ popsal Chmelařovu inspiraci kurátor výstavy Vít Jakubíček. „V sérii portrétů hlouběji proniká do problematiky lidských vztahů, k sobě samému a zejména k jemu nejbližší přítelkyni a pozdější manželce Magdě.“

Expozice ilustruje umělecký vývoj autora od 40. do počátku 70. let, většina obrazů pochází přímo z depozitu rodiny Františka Chmelaře. Výstavu obrazů doplní osobní korespondence Chmelaře a jeho ženy. „Dopisy ukazují na permanentní křehkost naděje, vášně a vřelé lásky, stejně jako trýzně, hořkého zklamání a nenaplněných očekávání,“ přibližuje kurátor Jakubíček. V jednom z dopisů Chmelař zmiňuje i okolnosti tragické smrti spolužáka Václava Chada v únoru 1945.

Expozice obrazů a korespondence Františka Chmelaře „Malíř, který psal básně“ je umístěna v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku. Přístupná je zdarma od 8. září do 3. listopadu 2017, vždy od úterý do pátku od 14 do 17 hodin.

Na programu jsou i dvě komentované prohlídky s kurátorem výstavy Vítem Jakubíčkem, které galerie organizuje zpravidla jeden čtvrtek v měsíci. Jejich termíny byly stanoveny na 5. října a 2. listopadu od 17 hodin.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.   
 
O autorovi
František Chmelař (*1921 v Liptále, †1999 v Brně) byl akademický malíř, grafik, medailér a vysokoškolský pedagog. Koncem 30. let nastoupil do malířského oddělení nově založené Školy umění ve Zlíně. Zde se mj. zaměřoval na dekorativní malbu, malbu na skle, mozaiku, grafické techniky, výstavnictví a scénickou kompozici. Po skončení úvodní čtyřleté tzv. uměleckoprůmyslové školy pokračoval ve speciálce Rudolfa Gajdoše, v níž po boku Václava Chada, Vojtěcha Štolfy a Jana Blažka navrhoval motivy vitrážových oken pro baťovské internáty s náměty jako Strojaři, Chemici a Lidé po práci.
Na podzim roku 1944 po bombardování Zlína se stal členem odbojové organizace Pro Vlast, která působila na Valašsku. Díky tomu byl v té době s Václavem Chadem v užším kontaktu a podílel se na protifašistické činnosti, například tvorbě ilegálního tisku Naše Pravda, až do Chadovy tragické smrti v únoru 1945. Výtvarná studia dokončil po válce na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru užité malby Josefa Kaplického. Stejně jako řada bývalých spolužáků (Jan Rajlich, Miroslav Šimorda, Konrád Babraj, Olga Babrajová, Miloš Axman) se pak usadil v Brně. Chmelař pečoval o odkaz Školy umění. Ke dvěma zlínským výstavám absolventů napsal úvodní slovo do katalogu. V letech 1974–1975 společně se Zdeňkem Čubrdou připravoval monografii Škola umění ve Zlíně, jež však ale nakonec nebyla publikována. Zachovala ale řadu důležitých vzpomínek, dokumentů a fotografií, které by byly jinak ztraceny.
 

Kontakt pro média
Kateřina Martykánová
e-mail: martykanova@zlinskyzamek.cz