SLAVOJ KOVAŘÍK "Vždy jsem měl rád noci"

Untitled, 1948, oil, cardboard, 30x21 cm, private collection Olomouc

Bez názvu, 1948, olej, lepenka, 30x21 cm, soukromá sbírka Olomouc

No title (Olomouc motif - Mouse hole), 1949, oil, cardboard, 60,5x28,5 cm, private collection Olomouc

Bez názvu (Olomoucký motiv - Myší díra), 1949, olej, lepenka, 60,5x28,5 cm, soukromá sbírka Olomouc

Unreadable inscriptions, 1967, oil, collage, canvas, wood, 94x74 cm, collection of the Olomouc Art Museum

Nečitelné nápisy, 1967, olej, koláž, plátno, dřevo, 94x74 cm, sbírka Muzea umění Olomouc

Interests, (1968), combined technique, plywood, 137x176 cm, collection of Olomouc Art Museum

Zájmy, (1968), kombinovaná technika, překližka, 137x176 cm, sbírka Muzea umění Olomouc