ŠKOLA UMĚNÍVáclav Chad, Čestmír Kafka, Alex Beran, Jan Rajlicha st., Miroslav Šimorda, František Chmelař, Milada Schmidtová Čermáková, Slavoj Kovařík, Otakar Hudeček, Jiřina Doubnerová
 
Galerie Václava Chada obohacuje zlínskou kulturní scénu a příznivce umění od roku 2014. Za tu dobu jsme zrealizovali přes padesát výstav, množství různých doprovodných programů i publikačních výstupů. Snažíme se upevňovat a utvářet povědomí o Zlíně a specifickém geniu loci města prostřednictvím představení nejvýznamnějších českých uměleckých osobností.
 
Galerie Václava Chada, jak již její název napovídá, se vedle prezentace současného českého výtvarného umění dlouhodobě zabývá fenoménem Školy umění Zlín. Zásadní přínos galerie tvoří představení absolventů zlínského fenoménu – Školy umění, která vznikla při Baťových závodech jako poslední vývojový stupeň jejich proslulého vzdělávacího systému. Její absolventi později patřili mezi nejvýznamnější osobnosti československé výtvarné scény, mnohdy i s mezinárodním přesahem. Tento unikátní projekt je náplní galerie, žádná jiná instituce se tématem takto systematicky a detailně nezabývá.
 
Za osm let své výstavní činnosti jsme měli možnost představit tvorbu již několika výjimečných osobností spjatých právě se Školou umění Zlín. Daří se nám tak držet se konceptu a vedle realizací výstav vydávat i katalogy a kriticky zpracované publikace představující tvorbu umělců. V průběhu let 2014-2021 jsme připravili následující výstavy a vydali katalogy: Václav Chad – Pocta Václavu Chadovi, Václav Chad – Legenda českého moderního umění, Václav Chad – „Nevěděli jsme, kdy skončí válka“, Alex Beran – Zlínské odpoledne, Jan Rajlich st. – Hloubka plochy, Miroslav Šimorda – Imprese, František Chmelař – Malíř, který psal básně, Slavoj Kovařík – „Vždy jsem měl rád noci“, Láska v křečích explozí – Škola umění Zlín, Otakar Hudeček – Převrat v duši (1924-2007).
 
Podíleli jsme se také na vzniku publikace Ostrov umění v moři průmyslu: Zlínská škola umění (1939-1949) (hlavní řešitel Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně).
 
V roce 2019, při příležitosti 80. výročí založení Školy umění Zlín, se Galerie Václava Chada významně účastnila na uspořádání cyklu vzpomínkových akcí. Součástí bylo i odhalení pamětní desky před budovou Školy umění, uspořádání výstavy ve výstavních prostorech galerie a realizace vzpomínkového večera v Památníku Tomáše Bati.
 
V roce 2022 se nám podařilo za přispění podporovatelů opět navázat na tento cyklus a představit další dva projekty. Prvním z nich je představení „znovuobjevené“ absolventky Školy umění Zlín – Jiřiny Doubnerové (roz. Tlusté), prostřednictvím výstavy a publikace s názvem Cesty domů. Druhým unikátním projektem je výstava a publikace, která seznamuje s Válečným cyklem od Milady Schmidtové Čermákové.
Letošní rok se stává důležitým datem v rámci výročí 700 let první písemné zmínky o městu Zlínu. Záměrem výstavy Škola umění Zlín je připomenout výjimečné autory a zcela unikátní díla, která vznikla nebo měla základ právě ve Zlíně, a uctít tak památku významných osobností. V zachycených momentkách na fotografiích zavzpomínat na jejich studentský život. Rádi bychom si tak připomenuli jedinečné výtvarníky a jejich tvorbu, kterou jsme v průběhu osmi let měli možnost představit veřejnosti – Václava Chada, Alexe Berana, Jana Rajlicha st., Miroslava Šimordu, Františka Chmelaře, Miladu Schmidtovou Čermákovou, Slavoje Kovaříka, Otakara Hudečka a Jiřinu Doubnerovou. Zároveň také přinášíme letmý náhled do tvorby i ostatních autorů.
 
Nakonec dovolte poděkovat množství příznivců a podporovatelů, kteří k realizaci našeho záměru a výstavních plánů velmi přispěli. Zakladatelům obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek a jejím kmenovým zaměstnancům, společnostem POZIMOS, a.s., Nadační fond Kovárny VIVA, NAVI CZ, s.r.o., STUDIO 6.15 s.r.o., Kulturnímu fondu Statutárního města Zlína, Ministerstvu kultury ČR, Státnímu fondu kultury ČR, arch. Míčkovi a mnoha dalším osobnostem nejen zlínské kulturní scény. Děkujeme také rodinám pedagogů, studentů a absolventů Školy umění Zlín za jejich podporu a vstřícnost při naší práci.
 
Miroslava Ptáčková, Čestmír Vančura