e2001bb9f76d519f62f233985e5af5da.jpg

Vladimír Jarcovják
(1924 - 2007)
Výběr z tvorby
Ludvík Ševeček

Před devadesáti léty, 17. března 1924, spatřil světlo světa skvělý český malíř a grafik Vladimír Jarcovják. Nedožité kulaté jubileum tohoto zlínského rodáka, který zemřel 19. března 2007, ale i okolnost, že se už řadu let neuskutečnila žádná důležitější přehlídka jeho tvorby, poskytly zlínské Galerii Václava Chada dobrý důvod umělce s odstupem času opět připomenout a -v rámci daných prostorových možností- prezentovat alespoň na některé trendy a projevy jeho rozsáhlého, nicméně vnitřně pozoruhodně soudržného, vpravdě robustního malířského díla. Byl synem známého zlínského stavitele Josefa Jarcovjáka a své dětství a časné mládí prožil v rodinné vile na Kvítkové ulici, v časech dynamického rozvoje a největšího všestranného rozkvětu „Baťova města“, které přitahovalo stále více pozornost z domova i ze zahraničí nejenom výrobními a podnikatelskými úspěchy, ale třeba i svými přesahujícími aktivitami na poli kultury a umění. Ve Zlíně tak mohl mladý malířský adept, vedle gymnázia (1936 – 1943), paralelně absolvovat též pravidelné večerní kurzy figurální malby profesora Rudolfa Gajdoše (1939 – 1943), pořádané Školou umění firmy Baťa, na níž následně - byť krátce - také řádně studoval (září – prosinec 1943). Právě v té době, nesporně i pod vlivem věhlasných salonů soudobého československého výtvarného umění a dalších pozoruhodných výtvarných aktivit, jež ve městě probíhaly, učinil zásadní životní rozhodnutí -nastoupit na uměleckou dráhu a věnovat se profesionálně malířství.