CZECH HOUSES / ČESKÉ DOMY


Tato expozice je zaměřena na rodinné bydlení, vrchol současné české architektury.
Výstava představuje výjimečné návrhy od 33 architektonických studií,
které nabízejí pohled na současnou českou architekturu a urbanismus.
Ukazují širokou škálu přístupů k individuálním potřebám bydlení, včetně
velkým i malých domů, nových projektů a renovací, domů na venkově nebo
naopak v hustě osídlených městských centrech a předměstích. Vybudovány
jsou z betonu, dřeva, cihel nebo oceli. Pojaty jsou v moderním, abstraktním
nebo osobitě tradičním stylu. Výstava má za cíl ukázat soustavné zvyšování
kvality české architektury od pádu komunismu v roce 1989, zachycující vývoj
architektury v rámci významné politické a společenské změny.


Focused on family housing, the highlight of contemporary Czech architecture,
the exhibition presents 33 exceptional designs by 33 architectural studios
offering an insight into contemporary Czech architecture and urbanism.
Showing a wide range of approaches to individual housing needs including large
and small houses; new projects and renovations; houses in the countryside, in
dense urban centres and in suburbia; made of concrete, wood, bricks or steel;
in modern, abstract, or traditional styles distinctive, subtle or introverted,
the exhibition demonstrates the continuous increase in the quality of Czech
architecture since the fall of Communism in 1989, capturing the developments
in architecture within the context of significant political and social change.