ZDENEK SEYDL

Zdenek Seydl a knihy
 
Zdenek Seydl (29. 4. 1916 – 17. 6. 1978) se věnoval kresbě, akvarelu, nástěnné malbě, grafice, suché jehle, leptu, akvatintě, modelování, sochařství, mozaice, gobelínu, artprotisu, keramice ozdobné i užitkové, tvorbě knižních obálek a úpravě knih, ilustracím, spolupracoval na filmu kresleném, loutkovém, papírkovém i hraném, navrhoval divadelní, filmové a průmyslové plakáty, textilní desény, koberce, divadelní scény a kostýmy, vytvářel sklo leptané i broušené, dřevěné hračky, dětský nábytek, intarzie, spolupracoval na filmu kresleném, loutkovém, papírkovém i hraném, navrhoval divadelní výpravy a kostýmy…“
Všestranné dílo Zdenka Seydla přesto pomalu upadá v zapomnění.
Živou, v antikvariátech a v knihovnách stále přítomnou, součástí Seydlovy fascinující tvorby, jsou jeho knižní práce. Nejčastěji bývají srovnávány s obálkami a ilustracemi Josefa Čapka, ovlivnilo ho naše i světové umění (Hans Arp, Alexander Calder, Paul Klee, Joan Miró, Pablo Picasso, Saul Steinberg). Během čtyřiceti let se podílel na podobě (celkovou koncepcí, ilustracemi či typografií) téměř patnácti stovek publikací. Velkou část knižní tvorby založil na vlastním kresleném písmu, na literách podobných živoucím tvorům (lidem, zvířatům, broukům, rostlinám) stylizovaných často až ke hranici čitelnosti.
Samostatnou kapitolou je Seydlova tvorba pro děti, jejím vrcholem Kouzelný slabikář Jana Vladislava, Kainarovova Říkadla (první vydání obou knih vyšla v roce 1961) a vlastní Kolečko (1972).
Kromě ilustrací a úprav knih jiných autorů vytvořil i několik celoautorských (text nebo koncepce, ilustrace, typografie) publikací - Krasnoarmějci (1945), Byl jsem v Číně (1958), Abeceda (1960), Co jsem viděl a slyšel v trávě. Něco o něčem a nic o ničem (1966) ad.
 
Výstava Zdenek Seydl a knihy chce – alespoň v náznaku - přiblížit jeho početně obrovskou, originální a stále aktuální knižní tvorbu.
 
Vystavení fotografií Václava Chocholy, který život a práci Zdenka Seydla léta dokumentoval, umožnili Blanka a Marek Chocholovi (Archiv B & M Chochola).
 
Archiv výtvarného umění