LÁSKA V KŘEČÍCH EXPLOZÍ - ŠKOLA UMĚNÍ ZLÍN

Václav Chad, Crucifixion approx. 1942, oil, canvas, 101×69 cm,
collection of the Hodonín Gallery of Fine Arts, photo: Josef Fantura

Václav Chad, Ukřižování, kolem 1942, olej, plátno, 101×69 cm, sbírka Galerie výtvarného umění v Hodoníně, foto: Josef Fantura

Alex Beran, Phantom of War, 1942, coloured drawing, paper, 30×21.5 cm,
private collection Olomouc

Alex Beran, Přízrak války, 1942, kolorovaná kresba, papír, 30×21,5 cm, soukromá sbírka Olomouc

Miroslav Šimorda, Untitled, early 1940s,
Indian ink, paper, 42.2×28.6 cm,
private collection Olomouc

Miroslav Šimorda, bez názvu, poč. 40. let, tuš, papír, 42,2×28,6 cm, oboustranná kresba soukromá sbírka Olomouc

Miroslav Šimorda, Untitled, early 1940s,
Indian ink, paper, 42.2×28.6 cm,
private collection Olomouc

Miroslav Šimorda, bez názvu, poč. 40. let, tuš, papír, 42,2×28,6 cm, oboustranná kresba soukromá sbírka Olomouc

Alex Beran, Untitled,
early 1940s,
pencil, paper, 15×22 cm,
private collection Olomouc

Alex Beran, bez názvu, poč. 40. let, tužka, papír, 15×22 cm, soukromá sbírka Olomouc

Václav Chad, Untitled [stage design], early 1940s, combined technique, paper, 24.7×39.5 cm,
private collection Olomouc

Václav Chad, bez názvu [návrh divadelní scény], poč. 40 let, kombinovaná technika, papír, 24,7×39,5 cm, soukromá sbírka Olomouc

Václav Chad, Untitled, 1943, combined technique, paper, 41.6×27.1 cm,
private collection Olomouc

Václav Chad, bez názvu, 1943, kombinovaná technika, papír, 41,6×27,1 cm, soukromá sbírka Olomouc

Václav Chad, Fight, 1942, coloured drawing, paper, 33.6×26.6 cm, private collection Olomouc

Václav Chad, Boj, 1942, kolorovaná kresba, papír, 33,6×26,6 cm, soukromá sbírka Olomouc

LÁSKA V KŘEČÍCH EXPLOZÍ - ŠKOLA UMĚNÍ ZLÍN

Slovo kurátora
Výběr z díla
Pozvánka
Tisková zpráva