4db5ec822dad509986802b850b0c9b59.jpg

Vincenc Makovský a Radim Hanke, Karel Nepraš a Petr Stanický – tradice a současnost se na jeden den potkají ve zlínském parku Jana Ámose Komenského. Když v roce 1936 Jan Antonín Baťa založil Zlínské salony, jako ojedinělou přehlídku soudobého výtvarného umění, položil tak základy výjimečné tradice, která ze Zlína každé jaro vytvořila centrum kultury. Mezi přední autory, jejichž díla zde byla vystavována, patřil i sochař Vincenc Makovský. O 55 let později vznikla nová tradice
– Trienále Prostor Zlín. V rámci níž každé tři roky vznikaly v městském veřejném prostoru umělecká díla významných soudobých autorů.
Výstava Sochy v parku si klade za cíl být určitou syntézou obého a zároveň vytvořit tradici novou
a svébytnou, která by přinesla obyvatelům Zlína další výjimečný umělecký zážitek.