TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA    
      
6. 11. 2018
 
Výstava fotografií „Nechci tě ztratit“ představí na zámku ve Zlíně práci Jindřicha Štreita a jeho studentů

Soubory fotografií čtyř autorů budou od poloviny listopadu k vidění v Galerii Václava Chada na zlínském zámku. Svou tvorbu zde předvede prof. Jindřich Štreit a tři jeho studenti z opavské univerzity, Ivana Šestáková, Petra Ocelková a Dominik Bachůrek. Všechny spojuje téma lidí a jejich vzájemných vztahů. Výstava s názvem „Nechci tě ztratit“ bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 15. listopadu v 17 hodin a potrvá až do 6. ledna 2019.


Nová výstava v Galerii Václava Chada ve Zlíně seznámí své návštěvníky s fotografickou tvorbou prof. Jindřicha Štreita a jeho studentů působících na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. „Každý z autorů má svůj zcela osobitý projev, avšak hlavním spojujícím prvkem výstavy s názvem Nechci tě ztratit jsou sociální interakce a mezilidské vztahy,“ uvedla kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.

Jindřich Štreit, uznávaný dokumentární fotograf a pedagog, se představí souborem fotografií „Ze tmy na světlo“, které se věnují mapování duchovní služby v českých věznicích. „Díky jeho tvorbě můžeme nahlédnout do životů mužů a žen, kteří zápasí se svým osudem a vyrovnávají se se svou vinou,“ přiblížila Miroslava Ptáčková.

Také všichni tři Štreitovi studenti ve vystavované tvorbě zachycují lidi, zejména ale rodinu, rodinné a partnerské vztahy. Ivana Šestáková se zabývá psychologickými portréty, její soubor „Matka“ dokumentuje vztah čtyř dětí k jejich matce. Petra Ocelková pracuje s neobvyklými mezilidskými vztahy s individuálním příběhem. Vystavované fotografie „Jedna, dvě,…“ návštěvníkům přiblíží vzájemný vztah dvou partnerek, a to subjektivním pohledem autorky.

Dominik Bachůrek pro zlínskou výstavu vytvořil soubor „První muž“, v němž se odráží jeho osobní a důvěrný vztah s otcem. „Provázanost interpersonálních vztahů, které se postupně utváří a vzájemně se ovlivňují, si autor uvědomil zejména po narození vlastní dcery. Tehdy se ocitl sám v roli otce, prvního muže,“ upřesnila kurátorka Ptáčková.

Expozice je přístupná v Galerii Václava Chada v prvním poschodí zlínského zámku od 15. listopadu 2018 do 6. ledna 2019. Otevírací doba je od úterý do neděle od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je v jednotné výši 50 Kč. Moderovaná diskuse a setkání s autory proběhne ve čtvrtek 22. listopadu v 18 hodin.
Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.
 
 
O autorech:
Jindřich Štreit (*1946 ve Vsetíně) je dokumentární fotograf a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná výchova (1967), Školu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů v Praze (1977), získal titul docenta pro obor fotografie na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (2000), profesuru na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2009) a čestný titul doctor honoris causa na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (2014).
Od roku 1991 pracuje na dokumentárních projektech ve Francii, Anglii, Brazílii, Moldávii, Rakousku, Německu, Japonsku, Číně, Maďarsku, Rusku, ale také v České republice. Na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity se podílí na vedení několika studentských projektů. V poslední době byly realizovány soubory Prozřetelnost Boží o živote šenovské farnosti, Kde domov můj a Ze tmy na světlo. Nyní se věnuje tématu domácí hospicové péče s názvem ... s láskou ...
Jeho práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách, např. ve Slovenské národní galerii v Bratislavě, Victoria and Albert Museu v Londýně, Bibliothéque Nationale v Paříži, The National Gallery of Art ve Washingtonu, Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Národní galerii v Praze a v mnoha dalších.
 
 
Ivana Šestáková (*1979 ve Zlíně) vystudovala obor fotograf na Integrované střední škole služeb ve Vizovicích. Nyní studuje Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.
 
Petra Ocelková (*1982 ve Zlíně) vystudovala mj. anglickou a portugalskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Institut fotografických studií Photogenia v Brně, nyní studuje Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.
 
Dominik Bachůrek (*1986 ve Zlíně) vystudoval marketing na Vyšší odborné škole ekonomické ve Zlíně, nyní studuje Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.
 
 
Kontakt pro média
Kateřina Martykánová