MILADA SCHMIDTOVÁ ČERMÁKOVÁ

Portrét Bohumila Čermáka, první polovina 60. let, olej, plátno, 48,5x34,7 cm, soukromá sbírka na Vysočině

Dvojportrét Bohumila Čermáka se švagrem Danielem Balabánem, první polovina 60. let, olej, plátno,55,2x75 cm, soukromá sbírka ve Zlíně

Autoportrét, první polovina 60. let, olej, mastné křídy, plátno, 61,5×50 cm, soukromá sbírka ve Zlín

S matkou, 70. léta, tuš, kombinovaná technika, papír, 125x90,5 cm, soukromá sbírka ve Zlíně