TISKOVÁ ZPRÁVA

TISKOVÁ ZPRÁVA          
15. 1. 2018
 
Galerie na zlínském zámku bude nově otevřena i o víkendech

S několika novinkami vstupuje do roku 2018 Galerie Václava Chada ve Zlíně. Tou zásadní je rozšíření otevírací doby pro veřejnost i na oba víkendové dny. Nová je také prodejní část, ve které je možné zakoupit výtvarná díla umělců spojených se Zlínem, jako jsou třeba Radim Hanke, Petr Nikl, Marian Volráb nebo Petr Stanický. Galerie za dobu svého působení uvedla již 29 výstav. Aktuálně jsou k vidění hned dvě: „Zpřítomnění“ sochaře Petra Stanického a „Portréty a autoportréty“ pozapomenuté malířky Milady Schmidtové Čermákové.

Větší příležitost k setkávání se s výtvarným uměním nabízí od začátku roku Galerie Václava Chada na zlínském zámku. Svou otevírací dobu rozšiřuje i na víkendy. „Vycházíme tak vstříc té části veřejnosti, pro kterou stávající otevírací doba nebyla vyhovující,“ vysvětlil Martin Pášma, ředitel obecně prospěšné společnosti Zlínský zámek.

Nová otevírací doba se vztahuje i k právě probíhajícím výstavám. První z výstav představuje instalace Petra Stanického, jednoho z nejvýraznějších umělců pracujícího se sklem a prostorem. Expozice s názvem „Zpřítomnění“ je přístupná do 11. února. Ve čtvrtek 8. února je na programu komentovaná prohlídka vedená samotným autorem, která je ideální příležitostí dozvědět se více o něm i jeho práci.
Druhá aktuální výstava je pozoruhodná tím, že veřejnosti poprvé souborně odhaluje tvorbu doposud neznámé malířky. Milada Schmidtová Čermáková započala svou tvorbu při studiích ve Zlíně v době druhé světové války. Později se však věnovala jiným povoláním, žila v ústraní a tvořila jen pro sebe. Zlínská výstava „Portréty a autoportréty“, která je otevřená až do 11. února, je tak vůbec největší dosavadní přehlídkou její práce.

Další díla autorů, jejichž tvorba je spjata s naším regionem, si mohou návštěvníci galerie nejen prohlédnout, ale i zakoupit. Otevřeli jsme totiž v závěru roku i prodejní část galerie s nabídkou maleb, plastik či litografií. Zastoupeni jsou například Patrik Hábl, Petr Nikl, Luboš Jarcovják či Petr Stanický,“ doplňuje vedoucí galerie Miroslava Kupčíková.
Galerie Václava Chada zahájila svou činnost 23. února 2014 vernisáží výstavy Václav Chad: Pocta Václavu Chadovi, na které byla vystavena díla Adrieny Šimotové, Jana Rajlicha, Miroslava Šimordy a mnoha dalších. Celkem má galerie na kontě již 29 výstav, z nichž nejúspěšnějšími byly výstavy děl věnované tvorbě Theodora Pištěka a Adolfa Borna, navštívené milovníky umění z celé republiky. Zlínské publikum zase ocenilo výstavu „Fotografie 1950-90. Takoví jsme byli?“.
 
Zajímavé plány má galerie i do budoucna. V přípravě je výstava věnovaná mezinárodně uznávanému skláři a zakladateli tavené plastiky Stanislavu Libenskému. Pokračování se dočká také dlouhodobý projekt galerie představující práce absolventů věhlasné Baťovy Školy umění z let 1939 - 1943.

Prostory Galerie Václava Chada se nacházejí v prvním poschodí zlínského zámku. Otevírací doba je od úterý do pátku od 14:00 do 17:00 hodin, a nově i v sobotu od 10:00 do 17:00 a v neděli od 14:00 do 17:00 hodin.

Vstupné je v jednotné výši 50 Kč.

Další podrobnosti o zlínském zámku i Galerii Václava Chada najdete na www.zlinskyzamek.cz a www.gvch.cz.